214 Lerurna

Askurna av lergods. Färg vit. Höjd 30 cm. Förgängligt material

Urnor Image

Image: