Juridisk hjälp

I samband med dödsfall uppkommer så gott som alltid en rad juridiska frågor. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Lindblads Begravningsbyrå hjälper till att förmedla. Vi har tillgång till expertis som kan hjälpa dig med frågor inom följande områden:

  • Boutredning
  • Bouppteckning
  • Dödsboförvaltning
  • Arvskifte
  • Brist i dödsbo
  • Testamente