Om du vill veta mer

För att ge lite vägledning inför planeringen av en begravning, och vad som sker efteråt, har vi tagit fram ett överskådligt informationsmaterial. du kan antingen ladda ner det material du önskar som PDF:er här nedan eller komma in och hämta hos oss på Lindblads Begravningsbyrå. Det här är de broschyrer och skrifter som just nu är aktuella:

Vägledning Livsarkivet

Den här skriften är ett stöd och vägledning för dig som vill veta mera innan du tar ställning till frågor som rör både livet själv och livets slut.

Ladda ner PDF här

Livsarkivet

Genom att fylla i Livsarkivet besvarar du frågor som; finns det testamente och i så fall var, vilka försäkringar är aktuella, finns önskemål om vård i livets slut och önskemål kring begravningen mm.

Ladda ner PDF här

Ett stöd för minnet

Att veta vad man ska göra och i vilken ordning och att komma ihåg vad man gjort är inte lätt när man samtidigt lever i sorg. Här har vi samlat information och listat upp vad som man vanligtvis måste göra när någon har avlidit.

Ladda ner PDF här

Råd från Begravningsbyrån, Begravningen - ett minne för livet

Detta är en skrift som vänder sig till dig som just har varit på begravningsbyrån och är i färd med att ordna en begravning. Vår ambition med skriften är att visa på olika alternativ som står till buds när det gäller de praktiska arrangemangen kring begravningen.

Ladda ner PDF här

Auktorisation

I denna skrift kan du läsa om tryggheten i att anlita en auktoriserad begravningsbyrå.

Ladda ner PDF här

Borgerlig Begravning

I denna skrift kan du läsa om hur en borgerlig begravning kan gå till.

Ladda ner PDF här

SBF Vardagsjuridik

Denna skrift tar upp flera viktiga familjejuridiska händelser i livstiden.

Ladda ner PDF här

Memento Begravningsförsäkring

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att sätta av pengar i en försäkring som täcker begravningskostnaderna. En vägledning hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen.

Ladda ner PDF här

Ekonomisk brist i dödsbon

Ladda ner PDF här

Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle

En broschyr som berättar i korthet om praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur.

Ladda ner PDF här

Mångkulturella Begravningsskick

Handlar om våra vanligaste religioners och samfunds traditioner vid begravningar.

Ladda ner PDF här

Vid livets slut

Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut.

Ladda ner PDF här

Broschyren är under omarbetning, observera att tiden från dödsfall till kremation/ gravsättning är 1 månad från 20120501

Hur gör jag nu?

Den här skriften kan ge svar på de första frågorna som uppkommer vid en anhörigs död. En ny lag har trätt ikraft från den första maj 2012 att från dödsfallsdagen får det bara gå en månad till dess att kistan är kremerad eller gravsatt, därför kan det vara bra att kontakta en auktoriserad begravningsbyrå snarast efter dödsfallet.

Ladda ner PDF här

SBF Juridik vid dödsfall

Denna skrift tar upp frågor som bouppteckning, bodelning, arvskifte och andra frågor inom familjejuridiken vid dödsfall. Ladda ner PDF här Vem ärver? Det här är en broschyr som förklarar olika begrepp och ger information om vem som ärver vad.

Ladda ner PDF här

 

Handbok om sorg

Till dig som vill läsa om sorg och dess uttryck. Här kan du ladda ner boken som 

Ladda ner PDF här

 

Min farfar och lammen

Barn och ungdomar sörjs förstås också av sina kamrater på dagis, lekis och skolan. Barn behöver också stöd i sin sorg. Till barn och föräldrar delar vi ut Ulf Nilssons bok ”Min farfar och lammen”. Det är en berättelse som ger en god förberedelse inför en begravning. Den handlar om Harald vars farfar dör. Harald och farfar har lamm tillsammans och Harald börjar fundera över vad som ska hända med lammen nu. Och vad händer med farfar? Boken finns att hämta hos oss på Lindblads Begravningsbyrå.