Bouppteckning

Bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsfallet. Det ska tydligt framgå vilka som är dödsbodelägare och arvingar. Är något testamenterat ska detta också delges i bouppteckningen.
Samtliga tillgångar och skulder i boet redovisas. När bouppteckningen är klar ska den registreras hos Skatteverket enligt lag. Efter registreringen ska ett arvskifte förrättas i de fall dödsbodelägarna är fler än en.