Arvskifte

Ett arvskifte måste göras när en person har avlidit och bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket.