Juridik

Juridiken spänner över många olika områden. Det vi oftast kommer i kontakt med är den sk. familjejuridiken ex. bouppteckning, arvskifte, testamente och gåvor. Det kan gälla arvstvister eller att den avlidne kanske testamenterat något. Vi hjälper dig gärna, att se till att problematiken aldrig uppstår.

Framtidsfullmakt
En framtidsfullmakt är ett alternativ till förvaltare eller god man. Här bestämmer du själv vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen den dagen du inte klarar det själv. Det är viktigt att upprätta en framtidsfullmakt i god tid.