Juridik

Juridiken spänner över många olika områden. Det vi oftast kommer i kontakt med är den sk. familjejuridiken ex. bouppteckning, arvskifte, testamente och gåvor. Det kan gälla arvstvister eller att den avlidne kanske testamenterat något. Vi hjälper dig gärna, att se till att problematiken aldrig uppstår.