Begravningen

Vår ambition är att begravningen ska leva kvar som ett vackert minne för alla deltagare. Det är viktigt med noggranna förberedelser och vi hjälper till med det mesta som ska göras. En av flera viktiga detaljer som vi hjälper till med är någon form av tryckt program, så att alla ska kunna följa ceremonin. Programmet blir ofta ett värdefullt minne, även för de som inte har möjlighet att närvara vid begravningen.

På begravningensdagen

I god tid före begravningen finns vi från begravningsbyrån på plats för att se till att kistan kommer på plats, liksom blommor, dekorationer, program, extraljus mm. När begravningsgästerna anländer ser vi till att de blir välkomnade, får programblad och anvisas var de ska sitta – vi informerar också om vad som kommer att ske.

Efter begravningen får gästerna hjälp med att ta sig till minnesstunden om en sådan är planerad. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården. Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.

När begravningen är över sammanställer vi material till ett vackert minnesalbum, där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor.