Gåvobrev

En gåva till en bröstarvinge betraktas som förskott på arv, så till vida att det framgår av gåvobrevet att gåvan inte skall vara ett förskott. Givaren har även möjlighet att ställa vissa villkor för överlåtelsen i en gåvohandling.
Framtidsfullmakt En framtidsfullmakt är ett alternativ till förvaltare eller god man. Här bestämmer du själv välja vem eller vilka som ska ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen den dagen du inte klarar detta själv. Det är viktigt att upprätta en framtidsfullmakt i god tid.