Gåvobrev

En gåva till en bröstarvinge betraktas som förskott på arv, så till vida att det framgår av gåvobrevet att gåvan inte skall vara ett förskott. Givaren har även möjlighet att ställa vissa villkor för överlåtelsen i en gåvohandling.