Testamente

Testamentet är en viktig handling där du bestämmer över dina tillgångar, till vem eller vad. Ta alltid professionell hjälp för att upprätta ett sådant.
Vid upprättande av testamente finns vissa formkrav för att testamentet ska vara giltigt.
Testamentet måste vara skriftligt och bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen.
Även om du är gift, sambo eller singel är det viktigt med testamente. Det är vanligt förekommande att makarna tror att det räcker att vara gifta. Vill man garantera att barnen ärver specifika tillgångar eller att ägodelarna blir enskild egendom krävs ett testamente. Arvstvister är vanligt förekommande men testamenten är få. Genom att upprätta en sådan handling kan du bestämma hur du vill att din egendom ska fördelas.