Inför vårt möte

Innan det första besöket hos oss på begravningsbyrån finns det en del frågor som ni inom familjen har nytta av att diskutera. Ju fler saker ni är överens om desto enklare kan vi hjälpa er med det ni önskar:

  • När och var vill ni att begravningen skall äga rum?
  • Hade den avlidne någon önskan om att kremeras eller jordbegravas, eller fanns andra önskemål?
  • Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
  • Ska ni ha en dödsannons och hur ska den vara utformad?
  • Har ni redan några idéer inför begravningen?
  • Ska begravningen vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
  • Vill ni att det ska hållas minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni i så fall ha den utformad?

Det här är i stora drag vad vi brukar tar upp på begravningsbyrån när ni besöker oss. Hinner ni inte tala om detta innan, så går det självfallet bra att diskutera alla frågor när ni kommer.