Att dela sorgen

Anhöriga och nära vänner till den avlidne hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även man inte tillhör de allra närmaste har man givetvis rätt att dela sorgen – om inte de anhöriga vill hålla begravningen inom en mindre krets och bjuder in de gäster som ska närvara. Detta utannonseras i så fall i god tid innan begravningen.

Oftast betyder det dock mycket för familjen när människor tar sig tid att närvara.