Vad kostar begravningen?

Kostnaden för en begravning är helt beroende på utformningen av ceremonin och omfattningen av kringarrangemangen. Men också vilken typ av kista man väljer, om det krävs långa transporter, dödsannonsens storlek, hur många som kommer till minnesstunden och vad som serveras där – för att nu ta några exempel.

Priset du får garanterar vi

Värdigheten i en begravning avgörs inte av hur påkostad den är, det viktiga är omsorgen och engagemanget i ceremonin. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi alltid en aktuell prislista, som ni kan ta del av för att få ett exakt pris på den begravning ni är intresserade av.

Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. Alla priser som vi offererar, garanterar vi.

Vem betalar begravningen?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan utifrån detta bestämma begravningens omfattning.

Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.